Templates by BIGtheme NET

พาดหัวข่าว

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย หัวข้อ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญฯ 2560 และกฎหมาย ป.ป.ช. ของนักการเมือง”

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริ ...

Read More »

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมประชุมในโอกาสผู้ตรวจการแผ่นดินไทย-อินโดนีเซีย ลงพื้นที่เชียงใหม่ หารือแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ารุนแรงในพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลโท สุภโชค ธวัชพีร ...

Read More »