Templates by BIGtheme NET

พาดหัวข่าว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

พิษณุโลก ตำบลไผ่ขอดอนและตำบลวังน้ำคู้อำเภอเมืองพิษณุโลก สามา ...

Read More »

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่สื่อมวลชนและผู้นำท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

พิษณุโลก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมสัมมนา ...

Read More »

ผอ.เจ๋ง สบอ.11 จับมือ พ.อ. พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ศปป.4 กอ รมน.ลุยรื้อ”ฮ่องก๋า รีสอร์ท์” 10 หลัง เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีไฟเขียวให้ใช้มาตราการทางปกครองมาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานฯ รื้อได้ไม่ต้องรอคดีถึงที่สุด ตามนโยบาย รมว.ทส.

กรมอุทยานฯลุยรื้อรีสอร์ท จำนวน 10 หลัง หลังจากศาลปกครองสูงสุ ...

Read More »

สปป.ลาวเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของ(บ้านสองแคว)ประเทศไทย

พิษณุโลก สปป.ลาวเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสวัส ...

Read More »

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดการประชุมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างไทย -​ สปป. ลาว ครั้งที่ 16

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดการประชุมหา ...

Read More »

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดการเสวนา ให้ความรู้เรื่อง “การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก โอกาสและความพร้อม”

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดการเสวนา ให้ความรู้เรื่อง “การผลิตมะม ...

Read More »

สพร.9 พิษณุโลก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบทุนการศึกาษ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

สพร.9 พิษณุโลก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบทุ ...

Read More »

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลกประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของชุดจัดระเบียบสังคม

พิษณุโลก กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลกประชุมช ...

Read More »