Templates by BIGtheme NET

เกษตร

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พร้อมศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อคนในชุมชนและการบริหารจัดการชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก เลยและอุดรธานี  ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561   

      วันนี้ ( 2 เม.ย.61)  ...

Read More »

กลุ่มผู้เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงและพันธุ์พืชในจังหวัดพิษณุโลกจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงและพันธุ์พืช พิษณุโลก 2561 “PHITSANULOK Pets & Plants Fair 2018” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง ทั้งในระดับครัวเรือนจนถึงระดับฟาร์ม

      เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 14 มีน ...

Read More »

ชาวนาวังทองร้องผู้ว่า ฯ ขายข้าวไม่ได้เงินกว่า 8 แสน  ชาวนา ต.แม่ระกา อ.วังทอง 9 ราย เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้ช่วยเหลือหลังขายข้าวให้ท่าข้าวแล้วไม่ได้รับเงิน นานกว่า 3 เดือน เป็นเงินกว่า 8 แสนบาท

  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 61 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กล ...

Read More »

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า หารือมาตรการเข้มข้นช่วงงดเผาในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    พลโท สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู ...

Read More »

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดกิจกรรม “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจั ...

Read More »

กรมวิชาการเกษตร แนะให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวเฝ้าระวังการระบาดของ 3 แมลงศัตรูพืช คือ เพลี้ยจักจั่น หนอนม้วนใบ และหนอนกระทู้ผักในช่วงเข้าสู่สภาพอากาศแห้งแล้ง

       ในช่วงที่จะย่างเข้าสู่ฤดูแล้ ...

Read More »

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดสัมมนาโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่ 1

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่น ...

Read More »