Templates by BIGtheme NET

รอบรั้วสีเขียว

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

    บ่ายวันนี้ ( 10 ต.ค.59 ) ที่วิหารหลวงพ่อพระพุท ...

Read More »

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 กองทัพน้อยที่ 3 จัดพิธีรับ ส่งหน้าที่ แม่ทัพน้อยที่ 3 ระหว่าง พลเอกบรรเจิด ฉางปูนทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กับ พลโท ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 กองทัพน้อยที่ 3 จัดพิธีรับ ส่งหน้า ...

Read More »

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลโท ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 พลตรี พิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และ พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายส ...

Read More »

กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 3ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 9 กันยายน 2559 นั้น ฯลฯ พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอก) และ พลตรี วิจักขฐ์ สิริบรรสพ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3

  กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 3 ...

Read More »

กองพลทหารราบที่ 4 กระทำพิธีรับมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 โดยพลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงค์ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4

  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559  ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบท ...

Read More »

การท่องเที่ยวและกีฬาจ.พิษณุโลก จัดการแข่งขันฟุตบอลปรองดอง สมานฉันท์หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 59

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 การท่องเที่ยวและกีฬาจ.พิษณุโลก จัดการ ...

Read More »

“ผู้คนแห่ไว้อาลัยล้นบริเวณวัด”พิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอก นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ /ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ณ วัดลัฏฐิวัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

      เมื่อที่ 21 สิงหาคม 2559 พลเอก ปรีชา จั ...

Read More »