Templates by BIGtheme NET

ข่าวสังคม-ท้องถิ่น

การลำเลียงน้องๆ ทั้ง 13 คน ไม่สามารถออกมาพร้อมกัน ต้องทยอยลำเลียงนำออกมา โดยคำนึงถึงสุขภาพเป็นสำคัญ ล่าสุดพบถ้ำใหม่ที่อาจจะเชื่อมโยงกับถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 11.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ...

Read More »

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะตรวจประเมินขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

       เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 พ ...

Read More »

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ปฏิบัติงานได้อย่างดีและชื่นชมการทำงานของทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันช่วยเหลือน้องๆ ได้อย่างปลอดภัย

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมผ่านระบบ ...

Read More »

กองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพลสนับสนุนภารกิจในการดำเนินการเดินสายไฟไปยังระยะ 1,500 ม. บริเวณโถงที่ 3 เพื่อเตรียมติดตั้งระบบสูบน้ำในระยะ 3,000 เมตร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพล จาก กองกำลัง ...

Read More »

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จัดโครงการประกวดภาพถ่ายประเพณีท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพเชิงปฎิบัติการ ถ่ายภาพบุคคลเชิงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาล ...

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

        นายภัครพงศ์  ทวิพ ...

Read More »

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์” เติมความรู้นักส่งเสริมสหกรณ์วิเคราะห์งบอย่างมืออาชีพ

        นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธ ...

Read More »

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขอเชิญผู้สนใจเที่ยวชมงาน LANNA EXPO 2018 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 มิ.ย.ถึง 1 ก.ค.61

        ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหน ...

Read More »