Templates by BIGtheme NET

ข่าวสังคม-ท้องถิ่น

“นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ สั่งการให้หาผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ หัวหน้าอุทยานร่องกล้าสนธิกำลังกว่า 200 นาย ปิดล้อมหมู่บ้านกดดัน ตรวจค้นสิ่งของผู้ต้องสงสัย ไปพิสูจน์ DNA และใช้สุนัขพิสูจน์กลิ่นเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ”

  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นาย สว่าง สีตะวัน หัวหน้า ...

Read More »

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล พล.ร.4,กกล.นเรศวร,กกล.รส.ก.พ., ณ สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

  วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น. พล.ท.วิจักขฐ์ สิ ...

Read More »

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นฯ ในจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบ ...

Read More »

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุ ...

Read More »

กรมอุทยานแห่งชาติฯสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 (พิษณุโลก) รณรงค์ในการ ลด ละ เลิก พลาสติก กล่องกล่องโฟม ถุงก็อบแก็ป อย่างเคร่งครัด ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการส ...

Read More »

อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย ตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบ ...

Read More »