Templates by BIGtheme NET

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนของจังหวัดพิษณุโลก ในกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2561 ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

 

 

   วันนี้ ( 16 ม.ค.61 ) ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนของจังหวัดพิษณุโลก ในกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2561 ซึ่งสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

    สำหรับกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า เป็นกิจกรรมที่จังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ตลอดจนยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ส่วนการจัดกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้าในครั้งต่อไปได้รับเกียรติจาก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”2382″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”200″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
102 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้