Templates by BIGtheme NET

แม่ทัพภาคที่ 3 สั่งตั้งทัพดับไฟป่าเมืองตาก ร่วม กระทรวงทรัพยากรฯ สนับสนุน ฮ. จังหวัดตาก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้น

นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดตากเกิดความรุนแรงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงระหว่างวันที่ 12 – 15 เม.ย.61 ตรวจพบจุดความร้อน (Hotsport ) ในพื้นที่อำเภอท่าสองยางและ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา พบจุดความร้อนในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จำนวน 205จุด ซึ่งปัจจุบันกองทัพภาคที่ 3 โดย พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการกองอำนวยการ


ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้ามาตั้งฐานปฎิบัติการในท้องที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และได้ให้คำแนะนำกับจังหวัดตาก โดยขอให้นำ ฮ.ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาช่วยในการปฎิบัติการยังยั้งการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขาสูงชัน ยากต่อการเข้าปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่ในภาคพื้นดิน ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการกองการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรับการสนับสนุน ฮ. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามแผนปฏิบัติการบินป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะดีขึ้น

126 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้