Templates by BIGtheme NET

ทภ.๓ เปิดยุทธการขจัดสิ้นยาเสพติด ทหารพราน ๓๒ ปะทะเดือด กองกำลังไม่ทราบฝ่าย พบยาบ้า ๑ กระสอบปุ๋ย ๕๐,๐๐๐ เม็ด ที่ แม่อาย เชียงใหม่

 

– ตามนโยบายของรัฐบาล กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน กองทัพบกจึงได้ให้หน่วยในพื้นที่ชายแดน วางมาตรการป้องกัน การลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่จะเข้ามาภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบเข้ามาโดยใช้จุดพักยาตามแนวชายแดน และหาโอกาสลำเลียงด้วยยานพาหนะเข้ามาพื้นที่ตอนในต่อไป เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบก แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๓ จึงได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือจากพื้นที่ชายแดนถึงพื้นที่ตอนในและให้มีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการป้องกัน และสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด ตามแนวชายแดนโดยให้หน่วยในพื้นที่ชายแดนของกองทัพภาคที่ ๓ เปิดยุทธการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
– พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๓ ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด เนื่องจากเป็นห้วงที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยของประเทศเพื่อนบ้าน กำลังต้องการงบประมาณ เพื่อใช้เสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพของตน จึงทำกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด รวมถึงเน้นย้ำในห้วงเทศกาลสงกรานต์ให้คุมเข้มพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทย 
– เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ ๓ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีขบวนการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ช่องทางบ้านป่ากุ่ย หมู่ ๓ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยได้จัด ชุดลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ จากกองร้อยทหารพราน ๓๒๐๕ ได้ตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติด จำนาน ๔-๖ คน เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มขบวนการดังกล่าว ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการปะทะนานประมาณ ๕ นาที ผลการปฏิบัติ ชุดลาดตระเวนพิสูจน์ทราบปลอดภัย
– และต่อมาเมื่อเวลา ๐๘.๐๐ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ปะทะ ตรวจพบยาบ้า ๑ กระสอบปุ๋ย จำนวน ๕๐,๐๐๐ เม็ด ตัวเม็ดยาประทับตราอักษร WY สำหรับยาบ้าที่ตรวจยึดได้นั้นคาดว่ามา จากชนกลุ่มน้อย ที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย โดยพื้นที่ห่างจากจุดปะทะ ประมาณ ๑๐๐ เมตร 
– โดยผลของการจับกุมขบวนการลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะสามารถนำข้อมูลที่สอบสวนได้นั้น ดำเนินการขยายผลได้ถึงต้นตอ รายใหญ่ และทำให้รู้วิธีการขนยาเสพติด และเส้นทางการลำเลียงของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่นำไปเพิ่มมาตรการต่างๆ ให้เข้มงวดขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เพื่อลดการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังช่วยสกัดกั้นยาเสพติดที่จะทะลักเข้ามาในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้น ต้องร่วมกันผนึกกำลังทั้ง ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

145 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้