Templates by BIGtheme NET

เจ๋ง จริงๆ ผอ.สบอ.11 นำทีม ข้าราชการ พนักงาน สบอ.11 “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามในสังกัด ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” โดยท่านผอ.สำนัก ได้บริจาคโลหิตเป็นคนแรก ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

สรุปยอดผู้มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 110 คน ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 78 คน คิดเป็นปริมาตร 31,200 ซีซี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

การบริจาคโลหิต (Blood donation) ถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง เพราะช่วยให้ผู้บริจาคได้รู้จักการเสียสละ และเกิดจิตกุศลที่คิดจะช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่น โดยการนำเลือดของตนเองไปช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียเลือดจากอุบัติเหตุ จากการผ่าตัด หรือผู้ที่มีอาการป่วยต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคโลหิตจาง โรคธาลัสซีเมีย หรือโรคฮีโมฟีเลีย นอกจากได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ยังช่วยให้ร่างการของเราแข็งแรง ผิวพรรณดี จิตใจดี ความรู้สึกดีที่เป็นผู้ให้ ได้ทำทาน ได้ช่วยชีวิตคน ทำให้เรารู้สึกสุขใจ

448 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้