Templates by BIGtheme NET

พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดอบรมวิธีการใช้และรับมอบเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC ตามโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 137 ร้านค้า

 

 เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61  ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมวิธีการใช้และรับมอบเครื่อง รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ตามโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ”ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 137 ร้านค้า

   นายอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ร่วมกับภาคเอกชนจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ โดยประชาชนสามารถซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีเครื่อง EDC สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งสิ้น 166,599 คน ได้รับบัตรแล้วจำนวน 163,774 คน โดยมีเป้าหมายร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 407 ร้าน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอ 93 ตำบล ซึ่งตั้งเป้าหมายจัดหารร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ตำบลละ 1ร้านค้า โดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการรับสมัครร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 690 ร้าน โดยกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว จำนวน 284 เครื่อง และได้มีการสอนวิธีการใช้เครื่องในวันนี้

287 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้