Templates by BIGtheme NET

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 ครั้งที่ 2/2561 รวม 6 จังหวัด สนองนโยบายสภากาชาดไทย

 

     เมื่อวันที่ 11 พ.ค.61   ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกกล่าวรายงาน

   สำหรับการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 ครั้งที่ 2/2561 ในครั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีเหล่ากาชาดในภาค 9 จาก 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร น่าน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ แพร่ และพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ที่กำหนดให้แต่ละภาคมีการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายต่างๆ ของสภากาชาดไทย และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการพบปะสังสรรค์กันในหมู่มวลสมาชิก การประชุมในครั้งนี้ ยังจะเป็นการเสริมสร้าง ความรักสามัคคี เป็นอันหนึ่งเดียวกันของบรรดาสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดใน ภาค 9 ซึ่งในวันนี้มีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 เข้าร่วมประชุมกว่า 300  คน

225 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้