Templates by BIGtheme NET

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สภ.เขาค้อ, จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์, ตำรวจ ท่องเที่ยว สทท.1 กก.3 บก.ทท.2 บช.ทท. และ ฝ่ายปกครอง อ.เขาค้อ จับกุมนายจ้าง 2 ราย และคนต่างด้าวสัญชาติลาว ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 41 ราย รวมจับกุม 43 ราย

วันที่ 16 ส.ค.61 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.5, พ.ต.อ.ณพัฒน์ศักย์ ธรรมรักษ์ รอง ผบก.ตม.5(2), พ.ต.อ.ชูศักดิ์ พนัสอัมพร รอง ผบก.ตม.5(3) และ พ.ต.ต.ณวิภาส เทศแย้ม สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดระดมกวาดล้างและตรวจสอบการกระทำผิดของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เวลาประมาณ 07.30 น. ตม.จว.เพชรบูรณ์ นำโดย ร.ต.อ.ศักย์ศรณ์ ชัยธรรมาภรณ์ รอง สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ด.ต.อนุเทศ บากไธสง และ ด.ต.ไพบูลย์ เผ่าอินทร์จันทร์ ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบูรณ์ ได้บูรณาการสนธิกำลังร่วมกันกับ สภ.เขาค้อ, จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์, ตำรวจ ท่องเที่ยว สทท.1 กก.3 บก.ทท.2 บช.ทท. และ ฝ่ายปกครอง อ.เขาค้อ ตรวจสอบพื้นที่ชุมชนเข็กน้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์
ได้จับกุม บุคคลสัญชาติไทย ข้อหา “ผู้ใดรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน เข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ ฝ่าฝืน ม.9 มีโทษตาม ม.102 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561” จำนวน 2 ราย
และจับกุม คนต่างด้าวสัญชาติลาว ข้อหา “เป็นคนต่างด้าวประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ฝ่าฝืน ม.37(1) มีอัตราโทษตาม ม.75 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พ.ศ.2561” และ“เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ ตามมาตรา 8 มีอัตราโทษ ตามมาตรา 101 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561” จำนวน 41 ราย
รวมจับกุม 43 ราย นำตัวส่ง พงส.สภ.เขาค้อ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

398 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้