Templates by BIGtheme NET

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแต่งผมบุรุษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจภูธรภาค 6

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแต่งผมบุรุษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจภูธรภาค 6
วันที่ 17 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก นายนิธิภัทร ศรีธัญญา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรม ณ ห้องฝึกอบรมสาขาการแต่งผมสตรี(บุรุษ) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกโดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแต่งผมบุรุษ จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับข้าราชการตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก จำนวนผู้เข้ารับการฝึก 25 คน วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะ ด้านฝีมือแรงงาน ให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อที่จะได้มีอาชีพเสริม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อีกด้วย

696 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้