Templates by BIGtheme NET

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชากองทัพน้อยที่ 3

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน2561 เวลา 09.00 น. กองทัพน้อยที่ 3 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา แม่ทัพน้อยที่ 3 จากพลโท สมพงษ์  แจ้งจำรัส ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯให้รับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ทำการมอบการบังคับบัญชาให้กับ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 คนที่ 26 ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้มีข้าราชการกองทัพน้อยที่ 3 เข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

1653 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้