Templates by BIGtheme NET

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำถนนสายวัดตาปะขาวหาย-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน


วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากกรณีมีชาวบ้านร้องเรียนผ่านทางสื่อโซเชียลว่าได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาบริเวณถนนสายวัดตาปะขาวหาย -โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561- 23 ตุลาคม 2561 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนนั้นทำให้เกิดทางต่างระดับขึ้นบริเวณฝาท่อระบายน้ำกับพื้นถนนและอาจเกิดความไม่สะดวกในการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว

โดยภายหลังทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้นิ่งนอนใจและห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนจึงเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมด้วยการเทคอนกรีตบริเวณฝาท่อระบายน้ำให้เท่ากับระดับพื้นถนนตลอดทั้งสายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งขณะนี้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าว.


—————————————————

163 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้