Templates by BIGtheme NET

นายทุนสวนยางยอมจำนน ขอตัด รื้อถอนด้วยตนเอง หลังศาลตัดสินไม่มีสิทธิในที่ดินเขตอุทยานทุ่งแสลงหลวง 176 ไร่ กรมอุทยานแห่งชาติฯเดินหน้าใช้ พรบ.มาตรา 22 ขอคืนพื้นที่ป่าต่อไป

 

 

4 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก), นายทักษิณ มงคลคมรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง, พันตำรวจเอก สุนทร ภิราษร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแยง ลงพื้นที่เข้าควบคุมและตรวจสอบการรื้อถอนสวนป่ายางพารา 176 ไร่ จำนวน 12,320 ต้น ของนางสารภี คงอินทร์ นายทุนเจ้าของสวนป่ายางพาราที่ได้ซื้อที่ดินมาจากราษฎรตามโครงการ 30 มิ.ย. 41 ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตามนโยบาย พลเอก สรุศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการตรวจยึดจับกุมนายทุนบุกรุกป่าอย่างเคร่งครัด และดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามคำสั่งคสช.ที่ 66/57

ต่อมาคณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดสวนป่ายางพารา ดังกล่าว ตามปจว.ข้อที่ 2 คดีอาญาที่ 17/2560 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ซึ่งนางสารภี คงอินทร์ ได้ต่อสู้คดีทั้งทางคดีอาญา และคดีปกครองต่อมาศาลปกครองชั้นต้นจังหวัดพิษณุโลก มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ส.2/2561ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 พิพากษาให้นางสารภี คงอินทร์ ออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตราการทางปกครองตาม 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติได้ ทั้งนี้ นางสารภี คงอินทร์ ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน คดีปกครองถึงที่สุด

ต่อมาทางอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้ดำเนินการติดประกาศตามแบบอช.ม.22ค. ให้ดำเนินการรื้อถอนต้นยางพารา จำนวน 12,320 ต้น 176 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2561 และปรากฏว่าก่อนถึงกำหนดเส้นตาย นางสารภี คงอินทร์ ยอมจำนน ยินยอมรื้อถอนต้นยางทั้งหมดด้วยตนเอง เพราะหากถึงกำหนดให้รื้อถอนแล้วไม่ยอมรื้อถอนเอง ทางเจ้าหน้าที่ต้องทำการเข้ารื้อถอน นางสารภี คงอินทร์ จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่อุทยานฯ รวมแล้วกว่าแสนบาท นางสารภี คงอินทร์ จึงมอบอำนาจให้ นายเชิดชู นานช้า อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นผู้มีอำนาจจัดการดำเนินการตัดต้นยางพาราในพื้นที่ตรวจยึด เนื้อที่ 176-3-95 ไร่ จำนวน 12,320 ต้น บ้านประดู่สิน หมู่ 6 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกแทนนางสารภี คงอินทร์ ฉบับ ลงวันที่ 21 ก.ย. 2561

ซึ่งในวันนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้มาควบคุมและตรวจสอบ การรื้อถอนเองสวนป่ายางพารา จำนวน 176 ไร่ 12,320 ต้น ของตัวแทนนางสารภี คงอินทร์ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากนี้ทางอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก จะทำการฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกไม้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเป็นการอนุรักษป่าต้นน้ำ ของชุมชนในท้องถิ่น และของชาวจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป
ภาพ-ข่าว พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

1418 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้