Templates by BIGtheme NET

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 กองทัพภาคที่ 3 จัดทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ระหว่าง คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 (ท่านเดิม)ส่งมอบหน้าที่ให้กับ คุณศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3(ท่านปัจจุบัน) ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สมาคมแม่บ้านทหารบก เดิมได้เริ่มจัดตั้งเป็นชมรมแม่บ้านทหารบก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2509 เพื่อสนับสนุนการทำงานของเหล่าทหาร รวมถึงให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพล ในด้านอาชีพเสริมและสวัสดิการต่างๆ
ภายหลังจึงได้จดทะเบียนเป็น สมาคมแม่บ้านทหารบก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2520โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ภริยาพลเอก เสริม ณ นคร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกท่านแรก และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสมาคมแม่บ้านทหารบกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 745
ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ส่งผลให้ผู้ที่บริจาคเงินให้กับสมาคมฯ สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
ทั้งนี้ประธานสมคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่3 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งได้ปฎิบัตงานช่วยเหลือ และพัฒนาครอบครัวของกำลังพลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านอาชีพเสริมและสวัสดิการต่างๆบัดนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พลเอก วิจักขฐ์  สิริบรรสพ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่3 ดังนั้นคุณศิริพร ชัยยะคำ ซึ่งเป็นภริยา จึงได้รับตำแหน่งประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 และปฎิบัติหน้าที่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

970 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้