Templates by BIGtheme NET

ยิ่งใหญ่..สมเกียรติ กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา แม่ทัพภาคที่ 3

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โดยมีกำหนดการดังนี้ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดช-พระคุณ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 กันยายน 2561 นั้น กองทัพภาคที่ 3 จึงได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 3 ระหว่าง พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโทสร บันเทิงทัพ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิธีเริ่มจากถวายสักการะสิ่งศักดิ์ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายทหารหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมในพิธี

จากนั้น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีลงนามเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 3 ณ ห้องรับรอง 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ในโอกาสนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบตาข่ายพรางให้กับแม่ทัพภาคที่ 3 ณ โถงกลางกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เวลา 10.000 น.พิธีมอบการบังคับบัญชา ณ ลานหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีทหารกองเกียรติยศ ทำพิธีสวนสนามกำลังพล ต้อนรับอย่างอย่างสมเกียรติ พันเอก สมบัติ บุญกอแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ เป็นนายทหารควบคุมแถว ทั้งนี้มีหน่วยขึ้นตรง 3 หน่วย นำกำลังพลเข้าสวนสนาม โดยพันโท ชาตินักรบ พรศิริรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ผ้าพันคอสีแดง เป็นสัญลักษณ์ของทหารราบ,พันโท ประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 ผ้าพันคอสีฟ้า สัญลักษณ์ของทหารม้า,พันโท ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ผ้าพันคอสีเหลือง สัญลักษณ์ของทหารปืนใหญ่ ทั้งนี้มีนายหารและหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมในพิธี จำนวน 1,200 นาย

พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 นั้น ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากกำลังพลทุกนาย ตลอดจนครอบครัวเป็นอย่างดี จนได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ผมขอขอบคุณกำลังพลและครอบครัวทุกนาย ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้ภารกิจทุกด้านบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขอขอบคุณในความมีอุดมการณ์รักชาติ รักบ้านเมือง ความกล้าหาและความสมัครสมานสามัคคีของเพื่อนทหารทุกคน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาติ บ้านเมือง ในทุกสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง แม้ผมจะต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก แต่ความรัก ความผูกพันธ์ที่มีต่อกองทัพภาคที่ 3 นั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฎิบัติงานของกองทัพภาคที่ 3 อย่างเต็มกำลังความสามารถ สำหรับพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพภาคที่ 3 มาอย่างยาวนาน จึงมีความมั่นใจกองทัพภาคที่ 3 ภายใต้การนำของแม่ทัพภาคที่ 3 ท่านใหม่จะมีความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน และเป็นหลักของกองทัพบก ในการปกป้อง ป้องกัน รักษาซึ่งเอกราชอธิปไตยของชาติ ความมั่นคงของประเทศ และ ราชบัลลังก์ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ

ภาพ-ข่าว พรหมพร คงเนตร สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

1432 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 เยี่ยมชมวันนี้