Templates by BIGtheme NET

มูลนิธิประสาทบุญสถาน ขอเชิญสาธุชนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานเทศกาลกินเจ อย่างยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2561 พร้อมเชิญชวนร่วมถือศีลกินเจ

     ด้วยมูลนิธิประสาทบุญสถาน ร่วมกับชมรม ไทย-จีน ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลกินเจ อย่างยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ในระหว่างวันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2561 ณ มณฑลพิธีภายในวิหารมูลนิธิประสาทบุญสถาน พร้อมเชิญชวน ประชาชนร่วมถือศีลกินเจ ในช่วงเทศกาลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และสร้างกระแสให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญต่อการถือศีลกินเจ รวมทั้งให้งานเทศกาลถือศีลกินเจ ของจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก

    ทั้งนี้ เทศกาลกินเจเป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีมาแต่โบราณ มีระยะเวลาการปฏิบัติรวม 9 หรือ 10 วัน โดยหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญของการถือศีลกินเจคือ งานพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรง (อิ้วเก้ง) แห่รอบเมือง โดยในปีนี้มูลนิธิประสาทบุญสถาน จะมีพิธีดังกล่าวตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

เวลา 08.00 น. พิธีเปิดกระถางธูปทององค์เทพเจ้า

เวลา 09.00 น. เคลื่อนขบวนรับเสด็จพระพุทธมารดาเต๋าเล้าหง่วนกุง พระนพราชากิ้วฮ้วงฮุก ไปยังบริเวณริมแม่น้ำน่านด้านหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

เวลา 11.00 น. พิธีรับเสด็จพระพุทธมารดาเต๋าเล้าหง่วนกุง พระนพราชากิ้วฮ้วงฮุกโจ้ว พระพุทธพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ณ ริมแม่น้ำน่านด้านหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่ 14 ตุลาคม 2561

เวลา 16.00 น. ประกอบพิธีอาบน้ำทิพย์

วันที่ 17 ตุลาคม 2561

เวลา 10.00 น. ถวายพุทธบูชา

เวลา 10.30 น. พิธีเซ่นไหว้ป้ายวิญญาณบรรชนเทวกุล

เวลา 13.00 น. พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ ( ซิโกว )

เวลา 16.30 น. สวดมนต์เวียนธูป

เวลา 17.30 น. ตั้งขบวนส่งเสด็จ พระพุทธมารผาเต้าเล่าหง่วนกุง พระนพราชากิ้วฮ้วงฮุกโจ้ว พระพุทธพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ กลับสู่สวรรค์ทิพย์วิมาน ริมแม่น้ำน่านด้านหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เสร็จแล้วร่วมถวายเครื่องบรรณาการ แด่องค์กิ้วฮ้วงฮุกโจ้ว และปวงวิสุทธิเทพ (หน้ามูลนิธิ )

วันที่ 8 – 17 ตุลาคม2561

เวลา 10.00 น. ถวายพุทธบูชา (ก๊งฮุก )

เวลา 19.00 น. สวดมนต์เวียนธูป

     มูลนิธิประสาทบุญสถานจึงขอเรียนเชิญสาธุชนชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกท่านร่วมเทศกาลกินเจ ในช่วงเวลาและสถานที่ดังกล่าว เพื่อบำเพ็ญกุศลสร้างกุศลเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดกาล

203 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้