Templates by BIGtheme NET

ชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก จัดอบรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง


วันที่ 11 ตุลาคม 2561  ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายอติโรจน์ ปิ่นมี ประธานชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก กล่าวรายงานโครงการ มีสื่อมวลชน นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตบลอรัญญิก นักศึกษาวิชาทหาร จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิิิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน สำหรับการจัดอบรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้จัดโดย ชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก

ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ในจังหวัดพิษณุโลก และพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้เรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปเผยแพร่ต่อประชาชนและช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขจัดให้ยาเสพติดหมดไปจากจังหวัดพิษณุโลกให้ได้มากที่สุด

226 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้