Templates by BIGtheme NET

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของสนับสนุนจ่าวีระชาติ ทหารจิตอาสา สะพานบุญแห่งขุนเขา

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของให้กับ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เสมียนสัสดี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ณ ลานกาแฟ Coffe Patio กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ด้วย จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เป็นทหารที่มีจิตอาสาใช้เวลายามว่างจากงานราชการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทุกข์ยาก ผู้ที่ขาดแคลนสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่ผ่านมา จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ  ได้ใช้ Facebook โพสต์ถึงคนใจบุญทั้งหลายได้รับรู้ถึงความต้องการของคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม อาหารการกินก็มีปริมาณจำกัดจนไม่เพียงพอต่อครอบครัวและเด็กๆ และในช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าประชาชนที่อาศัยอยู่บนดอยหรือในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารอากาศจะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากผลการตอบรับนั้นมีมาด้วยดีโดยตลอด

โอกาสนี้ ท่านแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ฝากถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ขอให้ร่วมกันรักษาต้นไม้แหล่งต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริฯ  เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

366 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้