Templates by BIGtheme NET

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้าว ตามนโยบายระบายข้าวในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.61 นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบในพื้นที่ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หัวหน้าคลังสินค้า อคส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามนโยบายระบายข้าวในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ที่คลังสินค้ากลางมุ่ยเฮงรุ่งเรือง หลัง 2 หมู่ 1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งดำเนินการตรวจสอบข้าวดังกล่าวเพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) กำหนด พร้อมรับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ทั้งนี้การตรวจติดตามข้าวสารในสต็อกของรัฐให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยเป็นการนำข้าวสารในสต็อกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ตลอดจนเพื่อร่วมกันตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลของข้าวสู่ตลาดปกติ โดยได้ดำเนินการจัดระบบ การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการสุ่มตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าแสดงปริมาณการได้มา ปริมาณการใช้รายวันนับแต่วันที่ได้รับข้าวสารเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บให้เป็นไปตามที่แจ้งไว้ในหนังสือรับรองการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรม

78 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้