Templates by BIGtheme NET

อบจ.พิษณุโลก คว้ารางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”


วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายบุญเลิศ สอนเพ็ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และคณะทำงานโครงการมือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ร่วมมือกันดำเนินการ และมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้เกี่ยวข้องร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับโครงการดังกล่าวได้ขอรับบริจาคจาก อปท. ทั่วประเทศ รวม 7,285 แห่ง และนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่น ๆ มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 2,000 แห่ง มูลค่า 20 ล้านบาท ซึ่งเด็ก ๆ จะได้รับประโยชน์จากหนังสือและสื่อการศึกษา อันเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังการรักการอ่านในวัยเด็กส่งผลให้เกิดการยกระดับทางด้านทักษะการอ่านและการเรียนรู้ อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์และมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้เป็นการมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการและรวบรวมโทรศัพท์มือถือเก่าที่เสียแล้วไม่ใช้แล้วจากประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศรวม 1,000 แห่ง โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 3 ประเภท คือ คือ 1.หน่วยงานที่รับบริจาคมือถือเก่าได้จำนวน 500 เครื่องขึ้นไป 2.หน่วยงานที่รับบริจาคมือถือเก่าได้จำนวน 200 เครื่องขึ้นไป และ 3.หน่วยงานที่รับบริจาคมือถือเก่าได้จำนวน 50 เครื่องขึ้นไป โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคมือถือเก่าเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 89 เครื่อง และได้รับรางวัลดังกล่าว

519 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้