Templates by BIGtheme NET

สาธารณสุขพิษณุโลกเชิญประชาชนรับบริการทันตกรรมฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ


วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันกรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีทันตแพทย์ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากในถิ่นทุรกันดาร คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้จัดรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” บริการทันตสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

ประชาชนชาวพิษณุโลกสามารถไปใช้บริการทันตกรรม คือ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันได้ตั้งแต่เวลา 8.30 -15.00 น.ที่คลินิกทันตกรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในกลุ่มข้าราชการ ไม่ต้องจ่ายเงินก่อนแล้วนำไปเบิกภายหลังใช้บริการฟรีได้ทันที ส่วนผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมค่าใช้จ่ายในการใช้บริการจะไม่นำไปตัดออกจากวงเงินที่ผู้ประกันตนมีอยู่ นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการ ประชาชนทุกคนสามารถใช้บริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่งไม่เฉพาะที่ระบุเป็นสถานบริการในบัตรผู้ใช้บริการเท่านั้น


พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การปล่อยขบวนรถ พอ.สว.เพื่อปฏิบัติงานที่หมู่ที่ 12 บ้านชัยพัฒนา ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกจุดนัดหมายให้บริการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านมีบริการรักษาพยาบาล ทันตกรรม แพทย์แผนไทยโดยไม่คิดมูลค่า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบแปรงสีฟัน ยาสีฟันให้กับประชาชนที่มาใช้บริการคลินิกทันตกรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป

1207 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้