ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า(ศปก.พป.)ภายใต้การอำนวยการของ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์. ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ตามที่ได้รับข้อร้องเรียนว่ามีตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครี่องจักร และไม่ได้ขออนุญาต ในท้องที่บ้านท่าตาเสือ หมู่ ๒ ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
วันที่ ๒ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.ชุดฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.นำโดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ นำโดยนายสมชาย ฉิมแย้ม ได้บูรณาการหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ฯ,ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร, กอ.รมน.จังหวัด พ.จ., ตำรวจ สภ.โพทะเล สนธิกำลังรวมประมาณ ๒๕ นาย ร่วมกันเข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ในพื้นที่บ.ท่าตาเสือ ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยผิดกฎหมาย
 
เมื่อคณะเจ้าหน้าที่เดินทางถึงโรงงานแปรรูปไม้ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณบ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ ๒ บ.ท่าตาเสือ ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร พบไม้ยางนาท่อน, ไม้สักท่อนขนาดใหญ่ กองเรียงรายบริเวณหน้าโรงงานจนถึงโรงเก็บไม้ซึ่งมีไม้ยางนา และไม้สักแปรรูป จำนวนมากแยกขนาดกองอยู่รอการจำหน่าย ทั่วบริเวณมีกองขี้เลื่อย, กองปีกไม้ และเศษไม้จากการใช้แท่นเลื่อยวงเดือน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง เจ้าหน้าที่ได้พบ กับน.ส.มยุรีย์ ภูริพัฒนา อายุ ๔๒ ปี แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของโรงงานดังกล่าว และได้นำเอกสารที่ได้รับอนุญาตประกอบการมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดู คือใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน ได้รับอนุญาตเมื่อ ๕ ก.พ.๖๒ ถึง ๔ ก.พ.๖๓,ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ได้รับอนุญาตเมื่อ ๕ ก.พ.๖๒ ถึง ๔ ก.พ.๖๓, ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ได้รับอนุญาตเมื่อ ๕ ก.พ.๖๒ ถึง ๔ ก.พ.๖๓, หลักฐานการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ ฉบับ,หลักฐานการซื้อไม้ยางท่อน และไม้สักท่อนจากที่ดินกรรมสิทธิ์
จาก จ.พิษณุโลก และจ.กำแพงเพชร
นางมยุรีย์ฯ ได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงาน, ไม้ยางนาท่อน, ไม้สักท่อน, แท่นเลื่อย และเลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากเอกสารที่ได้รับอนุญาตและหลักฐานต่างๆ แล้ว คือโรงงาน น.ส.มยุรีย์ฯ ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน แต่ใช้เครื่องจักรกล คือแท่นเลื่อยวงเดือน โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๔๘ ฐาน ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยมิได้รับอนุญาต
ตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์ ๒ เครื่อง ซึ่งไม่พบหมายเลขเครื่อง ตามหลักฐานที่ น.ส.มยุรีย์ฯ ไปยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ ฉบับ เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ทั้ง ๒ เครื่อง ดำเนินคดีตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และบัญชีไม้ที่ซื้อมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ กับกองไม้ยางนาท่อน และไม้สักท่อนแล้ว มีจำนวน และขนาดสัมพันธ์ ถูกต้องตรงกัน รวมทั้งได้ตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศแปลงโฉนดที่ดินต้นทางไม้ที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก แล้วพบมีต้นไม้ขนาดใหญ่เต็มพื้นที่สอดคล้องกับจำนวนไม้ จึงมีความเห็นร่วมกันเชื่อว่าเป็นไม้ที่ตัดมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์จริง
คณะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา และตรวจยึดของกลางนำส่ง ส่ง สภ.โพทะเล ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ ๒ เวลา ๒๓.๓๐ น.คดีอาญาที่ ๑๖๓/๒๕๖๒ ยึดทรัพย์ที่ ๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่๒ ต.ค.๖๒ จับกุมตัวผู้ต้องหา ๑ คน ชื่อน.ส.มยุรีย์ ภูริพัฒนา อายุ ๔๒ ปี ตรวจยึด แท่นเลื่อยวงเดือน จำนวน ๒ เครื่อง ตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่องเนื่องไม่มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ ม.๔ ฐาน มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
 
ข้อมูล พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.

641 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้