นายวรวุฒิ โพธิแท่น หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้ ร่วมกันออกลาดตระเวนป้องกันและควบคุมไฟป่า ท้องที่ตำบลศรียวิชัย และตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน.ตรวจพบไฟป่า จำนวน 1 จุด ในท้องที่บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ชนิดป่าเต็งรัง พื้นที่ป่าเสียหาย 42 ไร่ ไม่ทราบสาเหตุ ไฟดับแล้ว

194 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้