วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารวงศ์วานิช พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พันเอกหญิง สุชาดา แจ่มสุวรรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน โดยการจัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยให้แม่บ้านหน่วยขึ้นตรง ทั้งนี้ได้จัดวิทยากรมาให้ความรู้ในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย โดยให้หน่วยขึ้นตรงจัดแม่บ้านที่มีความรู้เรื่องการตัดเย็บผ้า เข้ามาอบรม หน่วยละ 4 คน และให้หน่วยนำจักรเย็บผ้ามาไว้ที่อาคารวงศ์วานิชเพื่อใช้ในการอบรม หน่วยละ 1 เครื่อง กิจกรรมดีๆในยามที่ของขาดแคลน แต่ละหน่วยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมฝึกอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง


302 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้