พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 .ตรวจเยี่ยมโครงการตามรอยพ่อ
พื้นที่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

2741 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้