เมื่อ 22 พ.ค.63 เวลา 16.00 น. พ.อ.เสมอ แจ่มใส ผบ.ป.4 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ุผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่กำลังพลเพื่อนำไปเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารภายในครัวเรือน พร้อมกับแบ่งปันผลผลิตที่ได้ให้กับประชาชนบ้านใกล้เรือนเคียงและเครือญาติของกำลังพลเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 พร้อมทั้งนำผู้ร่วมพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายคำสัตย์ปฏิญาณ กำลังพลต่างปลาบปลื้ม และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

180 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้