เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๓ ร้อย.ทพ.๓๖๐๔ ฉก.ทพ.๓๖ ฐานฯท่าตาฝั่ง ม.๗ ต.แม่ยวมฯ ได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขชุมชนบ้านท่าตาฝั่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ จนท.หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ ๑.๑.๒ แม่สะเรียง (นคม.ที่ ๑.๑.๒ มส.) เพื่อมาทำการฉีดพ่นสารเคมี Bistar ๑๐ wp (BST) บริเวณที่พักและอาคารต่างๆภายในฐานฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียที่เป็นโรคติดต่อ และอาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

90 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้