เมื่อ 22 พ.ค.63 เวลา 18.30น. ร.4 พัน.3 จัดกิจกรรม พันสาม เธียร์เตอร์ เพื่อสันทนาการ ผ่อนคลาย ให้กับกำลังพลทหารกองประจำการ พร้อมทั้งมอบรางวัล จากกิจกรรมแข่งขัน Unit School Relax & Fight Covid-19 อาวุธศึกษา ปลย.แบบ 50 ทาร์วอร์ ที่ดำเนินการ แข่งขันในห้วงเช้า โดยมอบรางวัลจำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททีม และประเภทบุคคล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพลต่อไป รวมถึงจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ Angel has fallen ยุทธการฝ่าทมิฬเดือด เพื่อให้กำลังพลได้ผ่อนคลาย โดยมีการจัด ข้าวเกรียบและน้ำอัดลม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กพ.มีความสุข จากกิจกรรมดังกล่าว

121 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้