พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 310/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 มอบหมายให้ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 310 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค โดยการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงาน, ส่วนราชการ, เทศบาลตำบลไม้งาม, สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค, จัดรถน้ำสนับสนุน ทำการแจกจ่ายน้ำสะอาด จำนวน 6,000 ลิตร สามารถช่วยเหลือประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 150 ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านสามไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองตาก ต่างรู้สึกขอบคุณปลาบปลื้มใจยินดีที่หน่วยทหารและส่วนราชการไม่ทิ้งประชาชนและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง

120 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้