พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 มอบหมายให้ ร้อยเอก สมนึก วงษาไฮ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3109 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ลงพื้นที่สำรวจการวางท่อน้ำสำหรับส่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค เข้าสู่ชุมชน จากอ่างเก็บน้ำแม่จันหลวง เพื่อแจกจ่ายน้ำประปาภูเขาให้มีใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งนำโดยนายสมบูรณ์ มาเยอะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

106 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้