วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศาลเจ้าพ่อเสือ ณ มูลนิธิศาลเจ้าปุ่นเถ่ากง-ม่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีท่านเหริน ยี่เซิง กุงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก และนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมเปิดศาลเจ้าพ่อเสือ

สำหรับศาลเจ้าปุ่นเถ่ากง-ม่า เป็นศูนย์รวมจิตใจและเคารพนับถือของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพิษณุโลกมาตั้งแต่อดีต ทางคณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าปุ่นเถ่ากง-ม่า จังหวัดพิษณุโลก จึงได้มีมติในที่ประชุมให้ทำการจัดซื้อที่ดินบริเวณด้านข้างศาลเจ้าปุ่นเถ่ากง-ม่า แห่งนี้ เพื่อขยายพื้นที่ปรับภูมิทัศน์โดยรอบมูลนิธิให้เกิดความสวยงามและพัฒนาขยายพื้นที่พร้อมกับให้ดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อเสือขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าพ่อเสือเพื่อให้ชาวไทยเสื้อสายจีน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกได้กราบไหว้ขอพรในโอกาสต่างๆ ด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการจัดสร้างอาคารหลังนี้จนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ภายในพิธีเปิดมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก.

445 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้