เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 เวลา 0900 พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนเครือข่ายทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พร้อมกับมอบเมล็ดพันธุ์พืช และแผ่นป้ายเครือข่ายผักปลอดภัยค่ายเอกา ให้กับ ประชาชนเครือข่ายฯ จำนวน 6 ราย
1.ร.ต.สุชาติ กลิ่นแย้ม ต.อรัญญิก อ.เมือง จว.พ.ล.
2.น.ส.หลอด หุ้นเอี่ยม ต.อรัญญิก อ.เมือง จว.พ.ล.
3.นางลำพึง จาดยางโพน ต.อรัญญิก อ.เมือง จว.พ.ล. 4.นายศุภฤกษ์ คงอิ่ม ต.วัดพริก อ.เมือง จว.พ.ล. 5.นายผัน บารมี ต.บึงพระ อ.เมือง จว.พ.ล. 6.นายประจวบ สุขทรัพย์ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พ.ล.
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายทหารพันธุ์ดีค่ายฯ ปลูกผักปลอดสารพิษ 

231 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้