Templates by BIGtheme NET

การเมือง

อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ” เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 3 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบร ...

Read More »

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากกลุ่มน้ำยม

พิษณุโลก รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ...

Read More »

กกต.จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้กับ รด.จิตอาสา เพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติแก่ประชาชนทั่วไป    

  เช้าวันที่ ( 8 ก.ค.59 ) ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน นายฐา ...

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งที่วัดท้องโพลง หมู่ที่ 3 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย วิวัฒ ...

Read More »

ชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกและจัดประชุมพบกลุ่มเป้าหมาย ที่วัดราชบูรณะ     

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผ ...

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวด้านการดำเนินโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

  เมื่อวันที่ 2 พ.ย.58  ที่หอประชุมบึงราชนก อำเภอวังทอง จังห ...

Read More »