Templates by BIGtheme NET

รักษ์ป่า

สบอ.11 กรมอุทยานแห่งชาติฯทำตามนโยบายกระทรวงทรัพยฯ ปลูกป่า  โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีรองผอ.กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และต้องผ่านความเห็นชอบจากประชาชน

  วันนี้ 24  มิถุนายน  2562 ที่ห้องประชุม 1  สำนักงานบร ...

Read More »

สบอ.11 พิษณุโลก จัด“โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องกฎหมายอุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่” ให้กับเจ้าหน้าที่อช.เพื่อการบังคับใช้ที่ถูกต้อง แม่นยำ พร้อมถ่ายทอดให้ประชาชนในพื้นที่

วันที่  20  มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น.นายนิพนธ์ จำนงสิริศั ...

Read More »

กรมอุทยานแห่งชาติฯ สบอ.11(พิษณุโลก) เร่งช่วยเหลือราษฎรเดิมให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินตามมติครม.26 พฤศจิกายน2561 รองรับกฎหมายอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ พ.ศ. 2562 มาตรา 64มีผลบังคับใช้ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้

กรมอุทยานแห่งชาติฯ สบอ.11(พิษณุโลก)ช่วยเหลือราษฎรเดิมให้มีที ...

Read More »

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการหน่วยงานเพื่อป้องกัน เดินหน้าเปิด”ยุทธการตรวจยึดพื้นที่จากกลุ่มนายทุนที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ”

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการห ...

Read More »

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการหน่วยงานตรวจสอบการบุกรุกป่าต้นน้ำ ชั้นที่ 1 A สามารถควบคุมตัวผู้กระทำความผิด พร้อมหลักฐาน

วันที่ 5 มิ.ย.62 เวลา 13.00น. ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับ ศูนย์ปฏิ ...

Read More »

อธิบดีกรมป่าไม้ สุดจะทน..นายทุนที่เหิมเกริมบุกรุกที่ป่าสงวนสร้างรีสอร์ทโจ่งครึ่มใกล้ๆ ที่ว่าการอำเภอ ล่าสุดคว้ามื้อรองผู้ว่าสตง.พร้อมผู้การช้างลุยตรวจสอบ เจ้ต่อสายสั่งลูกน้อง เจ้ไม่เกี่ยว

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ...

Read More »

สบอ.11(พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ใช้มติครม.26 พ.ย.61 รับรองที่ทำกินเดิมของราษฎรให้มีที่ทำกินถูกต้องตามระเบียบและกฏหมาย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จังหวัดเพชรบูรณ์

สบอ.11(พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ใช้มติครม.26 พ.ย.61 รับร ...

Read More »