Templates by BIGtheme NET

รอบรั้วสีเขียว

พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดให้พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบปีที่ 56

  เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2563 ที่ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเร ...

Read More »

ฝูงบิน 461 กองบิน 46 ได้จัดเตรียม เครื่องบินลำเลียง บ.ล.2 ก จำนวน 1 เครื่อง พร้อมนักบินและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ออกปฏิบัติภารกิจฝนหลวงและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 ณ ฝูง 106 (อู่ตะเภา) ตั้งแต่ 23 มกราคม 2563 จนกว่าจะเสร็จภารกิจ

เมื่อที่ 6 มกราคม 2563 ด้วยภูมิอากาศของประเทศไทย กำลังได้รับ ...

Read More »

พล.ต. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.พล.ร.4 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของ พล.ร.4 และ หน่วยขึ้นตรง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาวัดอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่  23 ม.ค.63 พล.ต. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.พล.ร.4 ได้น ...

Read More »

พันเอกรัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32ผลิตถุงผ้าแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว ในสังกัดกรมทหารพรานที่ 32, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันมีขยะพลาสติกและโฟมเกิดขึ้นประมาณ 2.7 ล้านตัน หรือเฉล ...

Read More »

อบจ.พิษณุโลก เร่งสร้างฝายชะลอน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎร 2 หมู่บ้านใน ต.ยางโกลน อ.นครไทย กว่า 500 หลังคาเรือน รอดพ้นจากภัยแล้งปีนี้

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบร ...

Read More »

พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวีผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานในพิธีมอบถุงผ้าลดโลกร้อนแทนการใช้ถุงพลาสติก ให้กับกำลังพล กองบัญชาการกองพลทหารมม้าที่ 1

เมื่อ 23 ม.ค.​ 63​ เวลา 07.50 น.พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวีผู้บัญช ...

Read More »

กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลพัฒนาที่ 3 ส่งทหารช่างพร้อมเครื่องมือหนักเข้าขุดเจาะบ่อบาดาล 209 แห่งทั่วประเทศ ตามนโยบายต้านภัยแล้งของรัฐ เน้นให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ หมู่10 บ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ

                                                            ...

Read More »

พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สำหรับโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ ...

Read More »