Templates by BIGtheme NET

คอลัมภ์

ผอ. สบอ.11 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรบ้านโปร่งพลู และใกล้เคียง กว่า 350 ครอบครัว ประชากร 1,400 คน จะมีไฟฟ้าใช้หลังจากรอมานาน ถึง 50 ปี ชาวบ้านเฮ…ขอบคุณรัฐบาล

  ผอ. สบอ.11 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษ ...

Read More »

นายศิริพล กำแพงทอง หัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ 13 หน่วย พร้อมประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 67 พรรษา

นายศิริพล กำแพงทอง หัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ 13 ...

Read More »

ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.  ติดประกาศสั่งปิดร้านกาแฟโมอาย ตั้งอยู่ริมทางหมายเลข 12 หมู่ 7 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.  ติดประกาศที่ร้านกาแฟโมอาย ตั้งอ ...

Read More »

สำนัก11(พิษณุโลก)กรมอุทยานแห่งชาติฯปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น ต้นเหลืองอินเดีย จำนวน 100 ต้น และบำรุงรักษาต้นนนทรีป่า จำนวน 100 ต้น ในโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนัก11(พิษณุโลก)กรมอุทยานแห่งชาติฯปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต ...

Read More »

“สบอ.11 ตักบาตร ปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ ...

Read More »

☆ผอ.สำนัก11(พิษณุโลก)กรมอุทยานแห่งชาติฯ บรรรยายเข้มกฎหมายสัตว์ป่าฯ ฉบับใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนามใน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในท้องถิ่น ร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์ป่า และป่าไม้ ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยฯนายวราวุธ ศิลปอาชา คนอยู่กับป่า สัตวป่าอยู่กับคน อย่างเกื้อกูลกัน☆

☆ผอ.สำนัก11(พิษณุโลก)กรมอุทยานแห่งชาติฯ บรรรยายเข้มกฎหมายสัต ...

Read More »

รวบ 2 พรานป่า พร้อมอาวุธปืนลูกซอง ก่อนล่าสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จ.เพชรบูรณ์ สนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยฯคนใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา ให้เด็ดขาดกับผู้กระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า

รวบ2พรานป่า พร้อมอาวุธปืนลูกซอง ก่อนล่าสัตว์ป่า ในเขตรักษาพั ...

Read More »

ผอ.สำนัก11(พิษณุโลก) กรมอุทยานฯติดอาวุธปัญญากฎหมายอุทยาน และสัตว์ป่า ฉบับใหม่ ให้กับหัวหน้าหน่วยงาน และผู้พิทักษ์ป่า ในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมปฏิบัติงานในวันที่ 25 พ.ย.62 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ มีผลใช้บังคับ

ผอ.สำนัก11(พิษณุโลก) กรมอุทยานฯติดอาวุธปัญญากฎหมายอุทยาน และ ...

Read More »

หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จัดฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ นักวิชาการป ...

Read More »

ผอ.สบอ.11(พิษณุโลก) ติวเตอร์บรรยายเข้มกฏหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ ให้กับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศักยภาพในการปฏิบัติงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ ผอ.สบอ.11(พิษณุโลก) ติวเตอร์บรรยายเข้มกฏหม ...

Read More »

กรมอุทยานแห่งชาติฯสบอ.11 เตรียมปลูกป่า จำนวน 600 ไร่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามนโยบายกระทรวงทรัพยฯต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีรองผอ.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

☆กรมอุทยานแห่งชาติฯสบอ.11 เตรียมปลูกป่า จำนวน 600 ไร่ ในจังห ...

Read More »