Templates by BIGtheme NET

ข่าวสังคม-ท้องถิ่น

จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการ เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประ ...

Read More »

พมจ.พิษณุโลกประชุมเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นี้

  เช้าวันนี้ ( 30 พ.ย.58 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสั ...

Read More »

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิต กข 59 ข้าวนาน้ำฝนผลผลิตสูง คุณภาพดี ที่ แปลงนาสาธิตบ้านน้ำคับ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ที่บริเวณแปลงนาสาธิตบ้า ...

Read More »

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อ กระเช้าOTOP สำหรับเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่2559 เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน

  นายสุวิน  พึ่งเงิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาช ...

Read More »

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จัดทำแผนเก็บน้ำในเขื่อนถึงพฤษภาคม 2559 เพื่อรักษาระดับน้ำไว้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูกาลผลิตหน้า ตามแผนการควบคุมน้ำของกรมชลประทาน โดยจะเก็บสำรองน้ำ ไว้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน .ลบ.ม. ขณะน้ำในเขื่อนแควน้อยอยู่ที่ 43 % ของตัวเขื่อนแล้ว     

  วันนี้( 30 พ.ย.58) นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์ ผู้อำนว ...

Read More »

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีมอบป้ายรับรองร้านอาหาร ในโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่ 27 พ.ย.58  ที่ห้องประชุมพุทธชินราช ชั้น 7 ...

Read More »

องอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิต กข 59 ข้าวนาน้ำฝนผลผลิตสูง คุณภาพดี เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์คุณลักษณะ ความดีเด่น และประโยชน์ของพันธุ์ข้าว กข59 ให้กับเกษตรกร

  เมื่อวันที่ 27 พ.ย.58 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ต.วัง ...

Read More »

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOUกับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบูรณาการความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐภายโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน

  เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 58 ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาล ...

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นี้

  เมื่อวันที่ 27 พ.ย.58  ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้ ...

Read More »