Templates by BIGtheme NET

พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 46

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พลโท สมศักดิ์   นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมประกอบพิธีทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่ล่วงลับไป เนื่องในวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 46 โดยมี พลเอก ถนอม วัชรพุทธ อดีต แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ณ อาคารเอนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

2481 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้