Templates by BIGtheme NET

พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานจัดการประชุม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ภายใน จว.พ.ล.

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 58  พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานจัดการประชุม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ภายใน จว.พ.ล. โดยได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพูดคุยสรุปการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.

1953 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้