Templates by BIGtheme NET

พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4/ ผบ.กกล.นเรศวรมอบโอวาท แก่ชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.)

 

 

มื่อวันที่ 31 ก.ค. 58 พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4/ ผบ.กกล.นเรศวร เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
ควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนไหลปิดทับเส้นทาง
ในพื้นที่ อ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน มีรายละเอียด ดังนี้
– รับฟังบรรยายสรุปถึงสถานการณ์อุบัติภัยในห้วงที่ผ่านมาและผลการปฏิบัติที่สำคัญของทุกส่วนราชการ/
ภาคเอกชน/อปท. ที่ได้ร่วมกันบูรณาการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากผลพวงต่าง ๆ
ของอุบัติภัยที่เกิดขึ้น ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง อุทยานแห่งชาติแม่เงา ต.แม่สวด
อ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน
– พบปะ/มอบโอวาท แก่ชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.)
– เดินทางโดยเรือยนต์ เพื่อไปมอบ ถุงยังชีพพระราชทานฯ ให้กับราษฎร บ.แม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย
จว.แม่ฮ่องสอน

 

2667 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้