Templates by BIGtheme NET

พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 รับมอบทุนซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารรู้รักสามัคคี

 

 

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.58 พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 รับมอบทุนซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารรู้รักสามัคคี
จาก พล.ต.อานนท์ เทพานวล รองคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทัพภาคที่ 3 ณ บก.พล.ร.4
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

2716 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้