Templates by BIGtheme NET

ตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

พิษณุโลก ตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม


วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก พลตำรวจโททวิชชาติ พละศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้บัญชาการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรม ให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมาย โดนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด มีลักษณะเป็นการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด การเอารัดเอาเปรียบตลอดจนมีพฤติกรรมฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เช่นโฉนดที่ดิน บ้าน รถยนต์และทรัพย์สินอื่นๆ โดยให้มีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปประธรรม เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม


ตำรวจภูธรภาค 6 โดย พลตำรวจโททวิชชาติ พละศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตำรวจภูธรภาค 6 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งในสังกัด ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาไม่เป็นธรรม เพื่อให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบในการไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ตลอดจนถึงรัฐดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ป้ายเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 9 จังหวัด โดยหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 คิดฮอดจังหวัดได้ดำเนินการตามสั่งการจนมีผลปฏิบัติที่เป็นรูปประธรรมและสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติ ช่วงระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2561ดังนี้
ด้านการจับกุม จับกุมผู้ต้องหาทั้งสิ้น 21 ราย ของกลางทั้งสิ้น 20 รายการ มูลค่าทรัพย์สิน 3,496,730 บาท ด้านการไกล่เกลี่ย ไก่เกียรติสำเร็จสามารถคืนทรัพย์สินให้ประชาชนได้จำนวน 198 ราย โฉนดที่ดินจำนวน 209 ราย 209 โฉนด มูลค่า 57,670,209 บาท รถจักรยานยนต์จำนวน 2 ราย 2 คัน มูลค่ารวม 25,000 บาท อยู่ระหว่างไก่เกลี่ยจำนวน 102 ราย ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบและกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่มาร่วมพิธีรับโฉนดที่ดินจำนวน 209 ราย

293 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้