Templates by BIGtheme NET

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลกประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของชุดจัดระเบียบสังคม

พิษณุโลก กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลกประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของชุดจัดระเบียบสังคม
วันที่ 21สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก พันเอกวิชิต วงค์สังข์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการชี้แจงผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ฝ่ายทหาร มทบ.39 ม.พัน 9พล.ร.4 พล.พัฒนา 3 ส.พัน. 4 พล. ร.4 ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก กองกำกับการ 4 บก.ปคม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม


จังหวัดพิษณุโลกที่มีใบอนุญาตสถานบริการที่ถูกต้องจำนวน 16 ร้านค้า ซึ้งชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกได้ออกกวดขันตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2561 ได้มีการดำเนินคดี คสช. 22/2558 จำนวน 17 ร้านค้า พร้อมประชุมหารือดำเนินการกวดขันเรื่องเด็กแว้น เรื่องการขายของบนทางเท้า การส่งเสียงดังของสถานบริการ การเข้มงวดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี การรณรงค์งดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดโซนนิ่งไม่ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้โรงเรียนและวัด

225 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้