Templates by BIGtheme NET

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล พล.ร.4,กกล.นเรศวร,กกล.รส.ก.พ., ณ สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น. พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล พล.ร.4,กกล.นเรศวร,กกล.รส.ก.พ., ณ สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พลตรี อภิเชษฐ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4,ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร, ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพภาคที่ 3 สนามกอล์ฟดงภูเกิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชรซึ่งปัจจุบันได้มีการก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นรองรับผู้ป่วยขนาด 156 เตียง เพื่อขยายการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน แต่ยังขาดแคนอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก การจัดการแข่งขัน

โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลโท วิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาพที่ 3 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และการจารึกชื่อในถ้วยเกียรติยศ อีกทั้งยังร่วมการแข่งขันอีกด้วย นับเป็นถ้วยสุดท้ายที่จารึกชื่อท่านในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 ก่อนจะรับตำแหน่งผู้ช่วย
ผู้บัญชาการทหารบก

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จัดการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภททีม และประเภทบุคคล ซึ่งประเภทบุคคลมี 3 ไฟล์ท ได้แก่ ไฟล์ท A 2 รางวัล ไฟล์ B 2 รางวัล ไฟล์ท C2 รางวัลนอกจากนี้ยังมีรางวัลโฮลอินวัน อีกจำนวน 4 รางวัล ในทุกหลุมพาร์ จำนวน 3 รางวัล ได้แกรางวัลรถซูซูกิ สวิฟ จำนวน 1คัน และสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 3 รางวัล พร้อมรางวัลพิเศษตีใกล้เส้น 4 รางวัล ตีใกล้ธง 4 รางวัล

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

395 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้