Templates by BIGtheme NET

พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมของกองพันทหารสารวัตรที่ 31

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมของกองพันทหารสารวัตรที่ 31 ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

กองทัพภาคที่ 3 ตรวจสภาพความพร้อม ตามระเบียบปฏิบัติประจำของกองพันทหารสารวัตรที่ 31 และชมการสาธิตทักษะและเทคนิคทางยุทธวิธี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยที่เข้ารับการฝึกรวมทั้งให้มีขีดความสามารถ ให้มีทักษะ ในการปฏิบัติ สามารถเข้าไปทำการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 ได้มีแผนการปฏิบัติ

โดยมุ่งให้กำลังพลสามารถใช้วิธีการป้องกันได้อย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด สำหรับการตรวจความพร้อมในครั้งนี้กองพันทหารสารวัตรที่ 31 ได้นำกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือของหน่วยมาตรวจและสาธิตการใช้เครื่องมือ ในการปฏิบัติภารกิจให้

634 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้