Templates by BIGtheme NET

อบจ.พิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ อ.วัดโบสถ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอนุชา น้อยวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองช้างใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านคลองช้างใหญ่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริงของประชาชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมของจังหวัดต่อไป

พร้อมกันนี้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนและมอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น โดยในการจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมออกบูทห้องสมุดเคลื่อนที่และนำรถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

575 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้